SAĞLIKLI TAVUK > Kalıntı İzleme

Halk sağlığı için 'kalıntı izleme' programı

 

Hayvansal ürünlerdeki gıda güvenliğinin temel verileri; insan sağlığına zararlı olabilecek belirli maddeler ve bunların kalıntılarının var olup olmadığının araştırılması ile ortaya çıkıyor.

Farmakolojik etkiye sahip maddelerin, metabolitlerin ve diğer zararlı maddelerin kalıntılarının izlenmesini hedefleyen Kalıntı İzleme Yönetmeliği; bu tip bir araştırmanın çatısını belirliyor.

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; yetkili ve uzman laboratuarlarda analiz edilmek üzere çeşitli üretim birimlerinden örnekler ve veriler topluyor, değerlendirmeler yapıyor. Yönetmelik, gerekli görülen durumlarda, Avrupa Komisyonu'nun görevlendirdiği veteriner uzmanların da sistemin çalışmasını gözlemleyebilmesine olanak sağlıyor.

 

Yetkili organlar, yapılan denetimlerin sonuçlarını göz önünde tutarak, gerekli önlemleri almak ve Avrupa Komisyonu'nu bu önlemler hakkında bilgilendirmekle de mükellef.

 

Kalıntı İzleme Yönetmeliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca izlenen çiftliklerin veteriner hekimlerinin görev ve sorumluluklarını da tanımlıyor.

 

Çiftlikte reçete ile verilen tıbbî ürünlerin veya uygulanan herhangi bir işlemin tarih ve özelliğini, söz konusu işleme tâbi tutulan hayvanların kimliğini ve verilen tıbbi ürünlerin hayvanın bünyesinden dışarı atım süresinin uygunluğunu, veteriner hekimler kaydetmek zorunda.

 

Yetiştirici de, tıbbî veteriner ürünlerinin reçetelerini ve atım süresinin takip edildiğini gösteren kayıtları 5 yıl boyunca muhafaza etmekle yükümlü bulunuyor.